skocjan_tomaz_penko2.jpg

V okviru študijskega krožka, katerega smo poimenovali PREMIK, bomo skušali tekom krožka ujeti drugačnost. Prvo srečanje je že zanami, tekom prvega srečanja so se udeleženci podučili o preskoku iz analogne fotografije na digitalno, pogovorili smo se o zaslonki, času in o funkcijak, katere so na aparatu že standart (AUTO, P, TV, AV). Kaj še uravnavamo z zaslonko in zakaj je ISO standard ... v fotografiji samo ISO .. :) Pa čeprav je tudi že standar.

Udeleženci so ob zaključku prvega srečanja prejeli tudi "domačo nalogo" saj nas ob zaključku študijskega krožka čaka še razstava. Celotna izvedba študijskega krožka se izvaja v prostorih jezikovne šole Athena v Postojni.

Foto: Nataša Kocjančič